Van Bergenpark
Logo2.png

3078.jpg
 

Nieuws


10 mei 2019

UPDATE!

De voorbereidingen voor het nieuwe plan Van Bergenpark zijn in volle gang. Aan het stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan, bestemmingsplan en natuurlijk de architectuur en plattegronden van de woningen wordt hard gewerkt.

Het ontwikkelen van een dergelijk omvangrijk plan kost veel voorbereidingstijd en middels deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de stand van zaken.

Update website

De website www.vanbergenpark.nl is voorzien van nieuwe informatie. Neem snel een kijkje!

Bijvoorbeeld naar de verkaveling van de eerste fase, een eerste impressie van de gevels van de verschillende woningtypen en de globale planning.

Bouwbord

In de buurt van het plangebied zullen langs de Vijfhuizenweg en het Heerma van Vossplantsoen borden worden geplaatst. Zo wordt steeds meer zichtbaar dat de planvorming concreter wordt!

Verkoop

Zoals de planning er nu uitziet, starten wij nog voor de zomer de pre-sale van de 20 appartementen in Residentie Antonius. De puzzel is bijna gelegd van hoe wij het prachtige Sint Antoniusgebouw kunnen transformeren naar unieke appartementen aan en in het park met royale buitenruimtes, goede zichtlijnen, functionele plattegronden, voldoende slaapkamers. Binnenkort hopen wij u een indruk te kunnen geven van de schetsplattegronden.
 
De pre-sale houdt in dat nog niet alle verkoopinformatie geheel beschikbaar is, maar dat wij op dat moment wel reeds via de website de zo goed als definitieve plattegronden en gevelimpressies met u kunnen delen.

Zodoende kunt u zich al een mening vormen over de woning van uw voorkeur. Wij geven daarbij een bandbreedte aan van de verkoopprijzen, omdat wij op dat moment parallel nog de laatste details van de woningen uitwerken.

Als ‘early bird’ kunt u zich tijdens de pre-sale inschrijven op de woning(en) van uw voorkeur. Deze voor-inschrijving geeft u de mogelijkheid om als een van de eersten een optie te nemen zodra de verkoop officieel is gestart voor het grote publiek.

Altijd op de hoogte van nieuwe informatie

Wanneer u bent aangemeld voor de nieuwsbrief, ontvangt u van ons een e-mail waarin u op de hoogte wordt gehouden van nieuwe informatie zodra deze beschikbaar is. Ook de pre-sale en officiële start verkoop wordt via een nieuwsbrief aangekondigd. Wij berichten u alleen als er iets nieuws te melden is, dus het kan zijn dat het soms wat langer stil is.


5 april 2019

Sneak preview

Een ‘sneak preview’ Van Bergenpark voor de bezoekers van Seniorenbeurs Etten-Leur! De concept plattegronden van 20 transformatie appartementen in het prachtige St. Antoniusgebouw, de 3  appartementengebouwen (15 app per gebouw) en 10 Living On One Floor (LOOF)woningen kregen veel belangstelling! 

Meld je aan en blijf op de hoogte. De verkoop start in september, maar voor de zomer start de pre-sale!


13 december 2018

Plan krijgt vorm

Op 12 december 2018 heeft NBU, samen met de gemeente, de plannen nader toegelicht voor de herontwikkeling Van Bergenpark tijdens een informatieavond in Hof van Holland. Een planontwikkelingsproces als dit gaat van grof naar fijn. Onderzoeken, marktinformatie, gesprekken met omwonenden, kaders die gesteld worden door de gemeenteraad...input voor NBU om het stedenbouwkundig plan vorm te geven. De afgelopen weken is hard gewerkt aan het puzzelen om met die input een kwalitatief hoogwaardig plan te krijgen. Tijdens de informatieavond zijn de plannen gepresenteerd. Zie hier de presentatie.


28 september 2018

Voorbereiding voor ontwikkeling in volle gang

Bij de voorbereiding van de ontwikkeling van het Van Bergenpark is het van belang te weten wat er speelt in de omliggende omgeving. Zodoende kan hier in de planvorming, indien mogelijk en haalbaar, rekening mee worden gehouden. Voordat is begonnen aan de planvorming heeft NBU in november 2017 een ‘ophaalavond’ georganiseerd. Omwonenden en belangstellenden werden uitgenodigd om te vernemen hoe het proces rondom de herontwikkeling van het GGz Breburg terrein zal gaan verlopen en zijn vervolgens in groepjes aan tafel gegaan om te bespreken wat de belangrijkste wensen en zorgen zijn. Hiervan is een verslag gemaakt: Verslag ophaalavond.

De ophaalavond en de wensen en eisen vanuit de gemeente Etten-Leur zijn input geweest voor de opzet van de stedenbouwkundige visiekaart. Deze visie is plenair toegelicht op de informatieavond in juli 2018 (bekijk hier de presentatie) waarna gelegenheid was tot vragen en opmerkingen in verschillende groepen. Van deze informatieavond is een verslag gemaakt: Verslag informatieavond.

Naar aanleiding van bovenstaande bijeenkomsten en afstemming met de gemeente Etten-Leur zijn kaders bepaald voor de ontwikkeling van het Van Bergenpark. Deze zullen op 8 okbtober aan de raad worden toegelicht in ‘de raad luister’. Verwacht wordt dat dat de raad de kaders begin november zal vaststellen. Vervolgens zal het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De omgeving en belangstellenden zullen vervolgens worden uitgenodigd voor een toelichting op het stedenbouwkundig plan en het voorontwerp bestemmingsplan.

 

 

persbericht - 18-10-2017

GGz Breburg en NBU sluiten koopovereenkomst terrein Etten-Leur

Woensdag 18 oktober 2017 ondertekenen GGz Breburg en Nederlandse Bouw Unie (NBU) de koopovereenkomst voor de aankoop van het circa 6,9 ha grootte GGz Breburg-terrein door NBU.

Selectieproces
Deze overeenkomst is tot stand gekomen na een intensief selectietraject, waaraan een groot aantal marktpartijen hebben deelgenomen. NBU is augustus jl. geselecteerd om de locatie ‘Van Bergenplein en omgeving in Etten-Leur’ te mogen kopen en ontwikkelen. Als gevolg van veranderingen in de zorg verkoopt GGz Breburg een groot deel van haar terrein. Momenteel is dit nog grotendeels in gebruik voor het verlenen van psychiatrische zorg, maar in de komende jaren zal steeds meer vastgoed worden afgestoten.

Als zorgleverancier houdt GGz Breburg zich niet bezig met het bouwen van reguliere woningen. Zij is dan ook op zoek gegaan naar een marktpartij die dit wel wil en kan. Die bekend is met de regio, de woningmarkt en die de planvorming met energie en aandacht kan gaan oppakken. Want er ligt nog geen plan voor de ontwikkeling. Tijdens de selectie ging het met name om de ‘klik’ en het vertrouwen in een toekomstige samenwerking.

Van Bergenpark
Hoe het plan eruit zal komen te zien qua stedenbouw en architectuur is nog niet bekend. Wel dat het een mix aan woningtypen zal betreffen van appartementen tot rijwoningen en tweekappers in verschillende prijsklassen en in een groene setting. Het gebied is groot genoeg voor circa 200 woningen. Van Bergenpark, zo zal het plan gaan heten, ligt op steenworp afstand van het winkelgebied Van Bergenplein in Leur en nabij de uitvalswegen. Om op de hoogte te kunnen blijven van de ontwikkelingen, kunt u zich inschrijven op www.vanbergenpark.nl.

Planontwikkeling
Voorafgaand aan de planontwikkeling zullen gesprekken plaatsvinden met de gemeente om de kaders en randvoorwaarden te bespreken. Ook zullen de omwonenden bij de planvorming worden betrokken, zodat er een plan ontstaat dat aansluit bij de behoeften van de buurt en dat de mogelijkheden van de locatie optimaal benut. Een dergelijke planvorming kost tijd en afstemming. Vervolgens moet het bestemmingsplan worden vastgesteld voordat kan worden gebouwd. Naar verwachting start de verkoop van de eerste fase in de tweede helft van 2019.