Van Bergenpark

 Inschrijven

Heeft u een voorkeur na het zien van het woningaanbod? 
We geven u nú al de gelegenheid om uw voorkeur kenbaar te maken! Vul daarvoor onderstaand formulier volledig in.


1. Voor- en achternaam van de hoofdinschrijver *
1. Voor- en achternaam van de hoofdinschrijver
9. Voor- en achternaam van uw partner
9. Voor- en achternaam van uw partner
Wij werken in overeenstemming met de vigerende wetgeving c.q. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De door u ingevulde gegevens worden door ons ontvangen, verwerkt en (aan derden) verstrekt in het kader van, en gedurende de looptijd van, de verkoopprocedure van het project waarvoor u zich aanmeldt. Behalve met de bij het verkoopproces betrokken interne medewerkers van NBU worden uw gegevens uitsluitend gedeeld met de bij het project betrokken makelaars. *